Θέματα ΔΣ 11/2/2019

Το ΔΣ της ΕΛΜΕ σε συνεδρίασή του στις 11/2/2019 με παρούσες τις παρατάξεις: Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών, Αγωνιστική Παρέμβαση, Αριστερή Παρέμβαση και Εκπαιδευτικοί Μπροστά, αποφάσισε τα παρακάτω: