Επικοινωνία

Στοιχεία Επικοινωνίας

Πρόεδρος : Ρηγάκης Ζαχαρίας, τηλ. 6932430197, 6976795477

Αντιπρόεδρος : Σδόνα Σπαθούλα, τηλ. 6944969827

Γενικός Γραμματέας : Σκεπεταράκης Αντώνιος, τηλ. 6976110647

Ειδικός & Οργανωτικός Γραμματέας : Κουγιουμουτζής Ελευθέριος, τηλ. 6973577102

Ταμίας : Θεοδωρομανωλάκης Εμμανουήλ, 6936105223

Βοηθός Ταμία : Σδόνα Σπαθούλα, τηλ. 6944969827

Μέλος: Σπαχή Αρετή, τηλ. 6974493769

Μέλος : Λίζα Σκλάβου, τηλ. 6979775647

Μέλος: Λάμψα Κασσιανή, τηλ. 6974005892

Μέλος: Μανουσάκης Εμμανουήλ, τηλ. 6977405028

email: elmeheraclion@gmail.com

Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2813015924

Διεύθυνση : Ερωτοκρίτου 3, ΤΚ 71202, Ηράκλειο