Ενδεικτική πρόταση αιτιολόγησης για τους συναδέλφους που δεν δύνανται να παραδώσουν βαθμολογία Α’ τετραμήνου