08-02-2021: Σχετικά με το “επιμορφωτικό σεμινάριο” του ΔΔΕ Α Αθήνας που αφορά την αξιολόγηση

Ο.Λ.Μ.Ε.

Ερμού & Κορνάρου 2

ΤΗΛ: 210 32 30 073

www.olme.gr

email: olme@otenet.gr                                  
            
          
Αθήνα, 08/02/2021

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ «ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ» ΤΟΥ ΔΔΕ Α
ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ


Απαντώντας σε σχετικές
ερωτήσεις συναδέλφων Διευθυντών/ντριών  επισημαίνουμε τα εξής:


  1. Δεν είναι υποχρεωτικό για κανέναν
συνάδελφο/ισσα, πόσο μάλλον που αυτό πραγματοποιείται εκτός ωραρίου.

2. Στη βάση αυτή
υπάρχει η πλήρης δυνατότητα μη παρακολούθησης του.

3. Ο Κλάδος έχει
πάρει απόφαση για Απεργία Αποχή από όλες τις διαδικασίες αξιολόγησης, γι’ αυτό
άμεσα θα σταλεί από την Ομοσπονδία Ενημερωτικό με συγκεκριμένα βήματα και
δράσεις.