Μαζική αποχή από τις ηλεκτρονικές εκλογές παρωδία για αιρετούς στα Υπηρεσιακά Συμβούλια

 Όλες οι παρατάξεις έχουν αποσύρει τα ψηφοδέλτια τους 
Το ΥΠΑΙΘ και οι Διευθύνσεις να ανακαλέσουν τώρα τις ανακηρύξεις των
υποψηφιοτήτων 
Η ΕΛΜΕ Ηρακλείου καλεί τους συναδέλφους να απέχουν από τις εκλογές
παρωδία 
Κανείς εκπαιδευτικός να μην ψηφίσει στις εκλογές τις 7/11/2020
Κάτω τα χέρια από τις συνδικαλιστικές ελευθερίες