Παράσταση Διαμαρτυρίας στην Περιφερειακή Διεύθυνση την Πέμπτη 29-10-20 και ώρα 13 00 μ.μ

Η ανακοίνωση
για την παράσταση διαμαρτυρίας σήμερα 13:00 στην Περιφερειακή Διεύθυνση σας έχει
σταλεί 20-10-20 . Την ξαναστέλνουμε για υπενθύμιση.