Απεργία – αποχή από την εξ αποστάσεως διδασκαλίας στα υπό κατάληψη σχολεία και την τοποθέτηση κάμερας στην τάξη