Μαζικούς μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών παράσταση διαμαρτυρίας Τρίτη 29-6 στις 13.00 στην Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης