Παρασκευή 21-5 στις 13.00 παράσταση διαμαρτυρίας στην Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης για μαζικούς μόνιμους διορισμούς