Ενημέρωση ομάδας σχολείων περιοχής Αρκαλοχωρίου, Πέμπτη 22/2

Η ΕΛΜΕ Ηρακλείου, την Πέμπτη 22/2, θα πραγματοποιήσει ενημέρωση – συνάντηση με τους συναδέλφους των σχολείων της περιοχής γύρω απ' το Αρκαλοχώρι:
ΓΥΜΝΑΣΙΑ:  ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ,  ΑΡΧΑΝΩΝ, ΜΕΛΕΣΩΝ,  ΒΙΑΝΝΟΥ,  ΘΡΑΨΑΝΟΥ,  ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ, ΤΕΦΕΛΙΟΥ, ΠΥΡΓΟΥ
ΛΥΚΕΙΑ:  ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΑΡΧΑΝΩΝ, ΜΕΛΕΣΩΝ,  ΒΙΑΝΝΟΥ, ΕΠΑΛ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Γυμνάσιο Αρκαλοχωρίου στις 13:00μ.μ. Κατόπιν συνεννόησης με τον Δν/τη Β'Βάθμιας Εκπ/σης Ηρακλείου, έχει δοθεί η άδεια να αναμορφωθεί το πρόγραμμα των παραπάνω σχολείων έτσι ώστε για τις δύο τελευταίες ώρες του προγράμματος οι συνάδελφοι να μεταβούν στο Γυμνάσιο Αρκαλοχωρίου.