Παγκρήτια παράσταση διαμαρτυρίας στην Περιφερειακή Δνση Εκπαίδευσης Κρήτης

Στα πλαίσια των πανελλαδικά αποφασισμένων κινητοποιήσεων με αιτήματα αιχμής: 
    • Μαζικοί διορισμοί μονίμων Εκπαιδευτικών
    • Μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών
    • Μαζικοί διορισμοί στην Ειδική αγωγή
    • Ίσα δικαιώματα μονίμων αναπληρωτών
    • Κατάργηση των μνημονιακών νόμων και όλων των αντιδραστικών προηγούμενων
    • Κατάργηση της ελαστικής εργασίας
    • Κανένα ταβάνι στην προϋπηρεσία για την πρόσληψη των αναπληρωτών
    • Καμία εφαρμογή προσοντολόγιου
    • Όχι στη θεσμοθέτηση παιδαγωγικής επάρκειας
Η ΕΛΜΕ Ηρακλείου, την Παρασκευή 23/2, καλεί τα μέλη της στην παγκρήτια (με συμμετοχή όλων των ΕΛΜΕ Κρήτης) παράσταση διαμαρτυρίας στην Περιφερειακή Δνση Εκπαίδευσης Κρήτης, με προσυγκέντρωση στην πλατεία Ελευθερίας στις 13:00μ.μ. (με 2ωρη διευκολυντική στάση 12:00-14:00) και πορεία προς την περιφερειακή.