ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Συναδέλφισσες/ συνάδελφοι,

Όσοι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται για μελέτη προϋπόθεσης συνταξιοδότησης και υπολογισμού σύνταξης, θα χρειαστεί να υποβάλουν τα παρακάτω αρχεία:

• συνταξιοδοτική φόρμα (επισυνάπτεται παρακάτω)
• πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών του
• αντίγραφο ενσήμων (ιδία δε εφόσον έχει διορισθεί μετά την 1.1.2022)
• κωδικούς taxis ώστε να αναζητηθούν τα ένσημά του από την πλατφόρμα του ΕΦΚΑ
• μία τουλάχιστον μηνιαία μισθοδοσία για κάθε έτος από το 2002 έως σήμερα

Όλα τα παραπάνω έγγραφα θα συγκεντρώνονται σ’ έναν φάκελο, ο οποίος θα πρέπει να αποσταλεί στο σωματείο μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον γ. γραμματέα της ΕΛΜΕ Σκεπεταράκη Αντώνη.

Ακολούθως, και με την συγκέντρωση έως 10 υποθέσεων, οι φάκελοι θα προωθούνται από την ΕΛΜΕ Ηρακλείου στον εργατολόγο κ. Αθανάσιο Μαντά για μελέτη και έπειτα θα προγραμματίζεται συνάντηση του ιδίου με τους ενδιαφερόμενους στα γραφεία της ΕΛΜΕ Ηρακλείου.

Το κόστος κάθε μελέτης προϋποθέσεων και υπολογισμού θα ανέρχεται σε 50 ευρώ συνολικά, ως ειδική τιμή του κυρίου Μαντά αποκλειστικά για τα μέλη της ΕΛΜΕ Ηρακλείου. Σε περίπτωση μόνο μελέτης προϋποθέσεων συνταξιοδότησης ή μόνο υπολογισμού (το τελευταίο μόνο εφόσον έχει προηγηθεί μελέτη προϋποθέσεων κάποια στιγμή στο παρελθόν) το κόστος θα είναι 30 ευρώ.

Η ΕΛΜΕ Ηρακλείου θα καλύπτει το μισό του κόστους για κάθε φάκελο συναδέλφου. Δηλαδή η τελική χρέωση των συναδέλφων θα είναι 25 ευρώ για μελέτη προϋποθέσεων και υπολογισμού και 15 ευρώ για μελέτη μόνο υπολογισμού σύνταξης.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε στο email της ΕΛΜΕ Ηρακλείου (elmeheraclion@gmail.com) ή τηλεφωνικά με τον γενικό γραμματέα κ. Σκεπεταράκη Αντώνη.

Για το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ

Ο Πρόεδρος

Ρηγάκης Ζαχαρίας
Ο Γενικός Γραμματέας

Σκεπεταράκης Αντώνιος