ΚΗΡΥΞΗ ΑΠΕΡΓΙΑΣ-ΑΠΟΧΗΣ από τους Μέντορες και Εκπαιδευτικούς Συντονιστές

Η ΕΛΜΕ Ηρακλείου, σύμφωνα  με το πλαίσιο συγκρότησης αγωνιστικού προεδρείου στις 23/01/2023 , την απόφαση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης στις 2/2/2023 και την απόφαση της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης του σχολικού έτους 2022-23 στις 30/3/2023, επαναπροκηρύσσει  την Απεργία – Αποχή από τους Μέντορες και Συντονιστές, για την οποία  επιδόθηκε νέο εξώδικο με αριθμό επίδοσης 4764Β στους εκπροσώπους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Ελληνικού Δημοσίου στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου στις 12/9/2023.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΒΗΜΑ 1Ο :Παραμένουμε στις Συνεδριάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων και καλούμε τους συναδέλφους/τις συναδέλφισσες να ΜΗΝ δηλώσουν συμμετοχή για το θεσμό του Μέντορα/Εκπαιδευτικό Συντονιστή. Σημειώνουμε: Μέντορες/Εκπαιδευτικοί Συντονιστές, σύμφωνα με το ΦΕΚ, δεν ορίζει ο Σύλλογος Διδασκόντων. Ορίζει ο διευθυντής. Κατά συνέπεια, αν ορίσει ο Διευθυντής, δεν μπορεί να καταγραφεί σε Πρακτικό του Συλλόγου τίποτα, πέραν του γεγονότος ότι πραγματοποιήθηκε συζήτηση. Οι συνάδελφοι καλούνται να μην υπογράψουν κανένα άλλο έγγραφο που τυχόν τους ζητηθεί από το σχολείο πέρα από τη συγκεκριμένη δήλωση.

ΒΗΜΑ 2Ο : Συμμετοχή στην ΑΠΕΡΓΙΑ -ΑΠΟΧΗ δηλώνουμε ΟΛΟΙ, συλλογικά (σε μια δήλωση με τις υπογραφές όσων συμμετέχουν σε κάθε σύλλογο) ή ατομικά, είτε έχουμε οριστεί Μέντορες/Εκπαιδευτικοί Συντονιστές, είτε όχι, αφού θα υποχρεωθούμε να εκτελέσουμε σχετικές εργασίες από τον Μέντορα/Εκπαιδευτικό Συντονιστή, που ενδεχομένως έχει οριστεί στο σχολείο, ως εποπτευόμενοι.

Η συμμετοχή στην Απεργία-Αποχή γίνεται με την κατάθεση στο σχολείο του εντύπου-δήλωσης, το οποίο επισυνάπτεται.

Επίσης, είναι προφανές ότι συμμετοχή στην Απεργία-Αποχή μπορούν να δηλώσουν και οι συνάδελφοι/συναδέλφισσες Διευθυντές/ Διευθύντριες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συμμετοχή στην Απεργία – Αποχή από συγκεκριμένες ενέργειες, προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.1264/1982, όπως αυτές έχουν ερμηνευτεί από τα αρμόδια Δικαστήρια (όλως ενδεικτικώς Δ.Εφ. 486/1995 κ.α.) και συνιστά απολύτως νόμιμη μορφή συνδικαλιστικής δράσης, αναγνωριζόμενη ως μορφή απεργίας και δεν επιφέρει καμία μισθολογική μείωση. ( αφού η απεργία -αποχή είναι μόνο από τα συγκεκριμένα καθήκοντα)

ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ μαζικά στην ΑΠΕΡΓΙΑ- ΑΠΟΧΗ, για να δώσουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ μια ηχηρή απάντηση στον αυταρχισμό του υπουργείου και όλων αυτών που προωθούν την αξιολόγηση-κατηγοριοποίηση, τον έλεγχο και πειθάρχηση των εκπαιδευτικών και τελικά την προώθηση των αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων στην εκπαίδευση και τις εργασιακές σχέσεις, επιτείνοντας την αντιλαϊκή πολιτική.

Για το Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. Ηρακλείου

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

   Αρετή Σπαχή                                               Μαρία Οικονομάκη