ΚΗΡΥΞΗ ΑΠΕΡΓΙΑΣ-ΑΠΟΧΗΣ από τις διαδικασίες συλλογικού προγραμματισμού και υλοποίησης του εκπαιδευτικού έργου, εσωτερικής αξιολόγησης/αυτοαξιολόγησης και εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων.

Αναλυτικές Οδηγίες για την ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ

Η ΕΛΜΕ Ηρακλείου, σύμφωνα  με το πλαίσιο συγκρότησης αγωνιστικού προεδρείου στις 23/01/2023 , την απόφαση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης στις 2/2/2023 και την απόφαση της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης του σχολικού έτους 2022-23 στις 30/3/2023, προκηρύσσει  την Απεργία – Αποχή από τις διαδικασίες συλλογικού προγραμματισμού και υλοποίησης του εκπαιδευτικού έργου, εσωτερικής αξιολόγησης/αυτοαξιολόγησης και εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων, για την οποία  επιδόθηκε εξώδικο με αριθμό επίδοσης 4763 Β στους εκπροσώπους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Ελληνικού Δημοσίου στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου στις 12/9/2023.

Καλούμε τις/τους συναδέλφισσες/φους να συμμετέχουν δυναμικά και μαζικά στην απεργία-αποχή του συλλόγου. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Υπογράφουμε τη δήλωση συμμετοχής του συλλόγου (σας αποστέλλεται συνημμένα), για τη συμμετοχή μας στην απεργία-αποχή. Η παραπάνω δήλωση θωρακίζει τους εκπαιδευτικούς με την κάλυψη που προσφέρει η συμμετοχή σε μια νομικά κατοχυρωμένη συνδικαλιστική μορφή πάλης. Στη συνέχεια καταχωρείται στο πρωτόκολλο του σχολείου.

Υπενθυμίζουμε ότι:

  • Η δήλωση συμμετοχής στην απεργία αποχή της ΕΛΜΕ καλύπτει όλους τους εκπαιδευτικούς, αλλά και τους/τις διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων από όλες τις διαδικασίες που προβλέπει η Υπ. απόφαση από την αξιολόγηση.
  • Για όσα σχολεία οι Διευθυντές προχωρούν σε ενέργειες προώθησης της αξιολόγησης, εάν η πλειοψηφία των συναδέλφων υπογράψει τη δήλωση απεργίας αποχής, αυτή πρέπει να κατατεθεί στο πρωτόκολλο του σχολείου. τότε σταματάει κάθε διαδικασία για την αξιολόγηση, γιατί δεν υπάρχει απαρτία των υπηρετούντων στο σχολείο, για να προχωρήσει η αξιολόγηση.
  • Σε όσα σχολεία δεν ληφθεί πλειοωηφική απόφαση από το σύλλογο διδασκόντων για την απεργία αποχή, οι συνάδελφοι που θα δηλώσουν συμμετοχή στην απεργία-αποχή δεν είναι υποχρεωμένοι να ενταχθούν στην αξιολογική διαδικασία (ομάδες , σχέδια δράσης, συνεδριάσεις, στόχους κ.ά.)
  • Οι διευθυντές/ντριες που συμμετέχουν στην απεργία αποχή καλύπτονται νομικά  από τα οριζόμενα από το άρθρο 10 παρ.1 της Υ.Α. Επομένως, δεν είναι υποχρεωμένοι να προβούν «…σε όσες από τις ενέργειες της αρμοδιότητας του συλλόγου διδασκόντων εξακολουθούν να παραλείπονται από τον σύλλογο…».
  • Εάν σε κάποιο σχολείο έχει ήδη προχωρήσει η ανάθεση και συγκρότηση ομάδων εργασίας και δεικτών, οι συνάδελφοι/ισσες μπορούν οποιαδήποτε στιγμή το αποφασίσουν να συμμετέχουν στην Νέα Απεργία Αποχή  της ΕΛΜΕ. Με τη δήλωσή τους αυτή δεν έχουν καμία υποχρέωση να ολοκληρώσουν το «έργο» που τους έχει ανατεθεί. Καλούμε όλους και όλες τους συναδέλφους να δηλώσουν συμμετοχή στην Απεργία -Αποχή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συμμετοχή στην Απεργία – Αποχή από συγκεκριμένες ενέργειες, προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.1264/1982, όπως αυτές έχουν ερμηνευτεί από τα αρμόδια Δικαστήρια (όλως ενδεικτικώς Δ.Εφ. 486/1995 κ.α.) και συνιστά απολύτως νόμιμη μορφή συνδικαλιστικής δράσης, αναγνωριζόμενη ως μορφή απεργίας και δεν επιφέρει καμία μισθολογική μείωση. ( η απεργία -αποχή είναι μόνο από τα συγκεκριμένα καθήκοντα)

ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ μαζικά στην ΑΠΕΡΓΙΑ- ΑΠΟΧΗ, για να δώσουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ μια ηχηρή απάντηση στον αυταρχισμό του υπουργείου και όλων αυτών που προωθούν την αξιολόγηση-κατηγοριοποίηση, τον έλεγχο και πειθάρχηση των εκπαιδευτικών και τελικά την προώθηση των αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων στην εκπαίδευση και τις εργασιακές σχέσεις, επιτείνοντας την αντιλαϊκή πολιτική.

Για το Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. Ηρακλείου

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

   Αρετή Σπαχή                                               Μαρία Οικονομάκη