έκτακτη Γενική Συνέλευση την Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2019

Ηράκλειο
17-02-19

Θέμα : έκτακτη
Γενική Συνέλευση την Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕ Ηρακλείου μετά
από όλες τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της παιδείας καθώς και την
επικείμενη Γενική Συνέλευση των Προέδρων των ΕΛΜΕ, καλεί όλα του τα μέλη σε
έκτακτη Γενική Συνέλευση την Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2019, στο 3ο ΓΕΛ στις
19:30.